Vi är professionella revisorer och konsulter

En modern redovisning- och revisionsbyrå

Vi besitter lång erfarenhet inom en rad olika branschområden – med oss kan du känna dig trygg. Genom ständig kompetens utveckling och nätverksbyggande uppnår vi det som krävs för att vara en fullservicebyrå.

Till främst ägarledda små och medelstora företag levererar vi allt inom redovisning, rådgivning och revision, och ambitionen är att vara ett engagerat och kraftfullt stöd till företag och företagare i vardagen.

Som kund hos oss får du minst en, och ofta två egna kontaktpersoner som alltid är beredda att biträda med tjänster utifrån dina behov. Vår styrka är att vi som en ägarlett företag känner igen oss i våra kunders vardag, och vet att man ständigt ställs inför en rad utmaningar inom olika områden.

Vi är en del av LR Revision & Redovisning som är ett nätverk av lokalt ägda revisionsbyråer, med fler än 50 kontor över hela Sverige.

  •  dryga 50 år sedan starten

  •  9 medarbetare

  •  nöjda kunder

  • högt i tak

  • ett glatt gäng