Läs vårt nyhetsbrev i din webbläsare

Håll ut, men bli inte passiv

Vi ser fortfarande effekterna av lågkonjunkturen. Konkurserna ökar och många företag har det svårt. Men tuffa tider behöver inte innebära slutet. Det finns många saker att göra, även när det känns riktigt illa. I det här numret går vi igenom olika åtgärder i samband med obestånd. Vi har också pratat med konkursförvaltaren Anders Nilsson som ger samma råd som vi: Stick inte huvudet i sanden utan ta hjälp i tid. Som vanligt får ni även aktuella nyheter och annat smått och gott.

God läsning!

Nolér Revision

I FOKUS

Dåliga tider måste inte innebära slutet

Antalet konkurser ligger nu på den högsta nivån sedan finanskrisen i början av nittiotalet. Men bara för att det är tuffa tider och bolag kan uppleva tillfälliga problem innebär inte det att nästa steg är konkurs. Det finns flera saker att göra på egen hand för att minska risken för obestånd. Det viktiga är att inte sticka huvudet i sanden utan att i stället be om hjälp.

Kontrollbalansräkning

När ett bolag går med förlust finns det risk att bolagets eget kapital urholkas. I aktiebolag finns därför regler som är till för att skydda bolagets fordringsägare. Reglerna innebär att styrelsen måste agera om förlusterna är så stora att bolagets eget kapital är mindre än hälften av det registrerade aktiekapitalet.

Företagsrekonstruktion

Företagsrekonstruktion handlar om att företag med ekonomiska problem, men som trots det har överlevnadsmöjligheter, ska kunna rekonstrueras för att ha möjlighet att drivas vidare.

Konkurs

Om företaget saknar möjlighet att betala sina skulder eller fortsätta sin verksamhet är avveckling ofta det enda alternativet. Detta kan ske genom likvidation, det vill säga att man upplöser bolaget, men när det är fråga om ekonomisk kris är konkurs det vanligaste alternativet.

Personligt ansvar för bolagets skulder

Huvudregeln i ett aktiebolag är att styrelsens ledamöter och aktieägarna inte har något personligt ansvar för bolagets skulder. Om leverantörer och andra fordringsägare inte får betalt är de hänvisade till de tillgångar som finns i bolaget. Men det finns några undantag från denna huvudregel.

Ekonomiska svårigheter och årsredovisningen

Om ett företag har ekonomiska svårigheter påverkar detta årsredovisningens utformning. Enligt god redovisningssed krävs nämligen att företaget lämnar tillräckliga upplysningar om osäkerheten.

Tidig hjälp kan hindra konkurs

Anders Nilsson är advokat och konkursförvaltare. Han arbetar sedan 2000 på Wistrand Advokatbyrå i Stockholm där han även är partner. Han har alltid varit intresserad av så kallade obeståndsfrågor och enligt honom innebär inte alltid en konkurs en katastrof som många tror.

När vänder det egentligen?

I det förra nyhetsbrevet frågade vi läsarna om och hur de påverkats av lågkonjunkturen. Och när det egentligen vänder.

NYHETER

Modernare regler för arkivering av redovisning

Äntligen kommer nya regler som förenklar för företag som till exempel får PDF-fakturor och hanterar papperskvitton med mera. Snart tas dagens krav på att räkenskapsmaterial, under viss tid, måste sparas i sitt ursprungliga skick bort. De nya reglerna innebär bland annat att kvitton inte behöver arkiveras på papper om de scannas eller fotograferas. De nya reglerna träder i kraft den 1 juli 2024 och vi kommer i ett kommande nummer av nyhetsbrevet att gå igenom de reglerna mer i detalj.
Källa: Prop 2023/24:78 Avskaffat krav på bevarande av räkenskapsinformation i original.

Moms i samfälligheter, ekonomiska föreningar m.m.

I februari 2022 beslöt Skatteverket att samfälligheter och vissa ekonomiska föreningar som till exempel fiberföreningar, skulle anses sälja momspliktiga tjänster när de tog betalt av sina medlemmar/delägare. Detta var fel enligt Högsta förvaltningsdomstolen som i en rad domar kommit fram till att tjänsterna inte är momspliktiga.

Visste du att…

…Antalet konkurser ökar i Sverige, men är fortfarande en liten andel av alla de företag som finns i landet. Under 2023 gick drygt 1 procent av Sveriges 762 000 aktiebolag i konkurs.

Belopp och procent

Här finner du aktuella uppgifter om olika belopp och procent som ofta används av företag.
LR_generell_RGB_Delagare
Kompetens och engagemang
LR Revision & Redovisning är ett nätverk av lokalt ägda byråer med fler än 70 kontor över hela Sverige. Hos oss får du både det engagerade bemötandet och det stora nätverkets bredd. Vi finns nära dig, är enkla att arbeta med och har all den specialistkunskap du behöver.

Inom LR Revision & Redovisning finns auktoriserade och godkända revisorer, auktoriserade redovisningskonsulter, auktoriserade lönekonsulter samt skatte- och företagsrådgivare. Hos oss möts du av kompetens och engagemang och får råd och stöd i alla frågor som rör ditt företagande.

Varje delägarbyrå har dessutom en ingående kunskap om och förståelse för hur det är att driva ett mindre företag. Läs mer på vår webb www.lr-revision.se. Där hittar du också enkelt kontaktuppgifter till ditt lokala kontor.
Nolér Revision AB
Mastgatan 2, Kumla
Postadress: Box 1, 692 21 Kumla
info@nolerrevision.se

Baskonsult
Kungsgatan 36 Lindesberg
Postadress: Box 6, 711 21 Lindesberg
info@baskonsult.seDu får detta nyhetsbrev då du är kund hos oss, anmält att du vill ha nyhetsbrev eller
visat intresse för våra tjänster.
Email Marketing Powered by MailPoet