Läs vårt nyhetsbrev i din webbläsare

Nytt år nya möjligheter

Många av oss upplever en nystart så här i början av året. Och visst är det en bra tid att ta nya tag och se över sina möjligheter. För trots att många företag fortfarande har det väldigt tufft ser vi ljuset i tunneln.

I det här nyhetsbrevet har vi en enkel enkät om framtiden, du kan också läsa en intervju med Företagarnas chefekonom Johan Grip, och hans tankar kring hur man står rustad när det vänder. Vi ger er tips inför bokslutet och viktiga nyheter. Och som vanligt: hör av dig till oss om det är något du vill diskutera eller fråga om.

God läsning!

Hälsningar
Nolér & Baskonsult

I FOKUS

Revisorns bästa tips inför bokslutet

Elin Witt är revisor på LR-byrån Esencia Revision i Stockholm. Hennes allra bästa tips i bokslutstider är att ha en tidig dialog med sin redovisningskonsult och revisor.

Var beredd när det vänder

Ökade kostnader och höjda räntor har minskat marginalerna och pressat lönsamheten för de allra flesta företag. Men nu syns ljuset i tunneln och det kommer bättre tider, i alla fall på sikt. Vi har pratat med Företagarnas chefekonom Johan Grip om hur han ser på konjunkturen och vad han tycker att man som företagare kan göra just nu för att vara beredd när det vänder.

När vänder det egentligen?

Vi är nyfikna på hur ni som läser nyhetsbrevet ser på framtiden för ert företag. Svara gärna på våra enkla frågor helt anonymt. Resultatet redovisas i nästa nummer.

NYHETER

Digitala stämmor

Nu är det möjligt att genomföra helt digitala stämmor i aktiebolag, ekonomiska föreningar och bostadsrättsföreningar. Men för att genomföra helt digitala stämmor behöver bolagsordning och stadgar ändras.

Moms – delade lokaler

Tidigare har vi berättat om att Högsta Förvaltningsdomstolen underkände Skatteverkets tolkning av reglerna om frivillig registrering av moms för att kunna dra av ingående moms när flera hyresgäster disponerar samma yta, d.v.s. delar utrymme i lokaler. Skatteverket har nu analyserat domen och gjort en ny tolkning av rättsläget.

Installation av laddstationer i fastigheter

När en fastighetsägare installerar laddstationer på en fastighet uppkommer en rad olika skattefrågor. Skattemässigt kan en installation behandlas olika beroende på om installationen sker på mark eller i en byggnad, vad det är för typ av byggnad samt om fastighetsägaren tar betalt för laddningen eller inte. Vi ska här ge några exempel på vanliga situationer.

Skattereduktion för batterier

Hushåll kan få skattereduktion för grön teknik och installationer av batterier. En förutsättning för avdrag är enligt Skatteverket att systemet är kopplat till en anläggning, t.ex. solceller, för egenproduktion av förnybar el och att batterierna så gott som uteslutande används för att lagra denna el.

Värderingsregler i en kontrollbalansräkning

Högsta domstolen har avgjort hur ett företag ska beräkna nettoförsäljningsvärde i ett varulager vid upprättande av en kontrollbalansräkning.

Månadsrapportering till Fora

Från och med 2024 ska löner för anställda som räknas som arbetare rapporteras till Fora varje månad. Fora administrerar avtalspension för SAF-LO och kollektivavtalade försäkringar. Anledningen till förändringen är att tolv lönerapporter ger större möjligheter till avkastning på tjänstepensionen, något som tjänstemännen redan har. För arbetsgivaren innebär förändringen även att fakturorna blir på den verkliga kostnaden i stället för preliminära belopp som tidigare.

Visste du att…

…inkomstdeklarationer till privatpersoner skickas ut till digitala brevlådor mellan den 4 och 8 mars. Pappersdeklarationer börjar skickas ut i mitten av mars. Från den 19 mars går det att deklarera på www.skatteverket.se och sista dag är den 2 maj. För att kunna deklarera senare krävs anstånd.

Belopp och procent

Här finner du aktuella uppgifter om olika belopp och procent som ofta används av företag.
LR_generell_RGB_Delagare
Kompetens och engagemang
LR Revision & Redovisning är ett nätverk av lokalt ägda byråer med fler än 70 kontor över hela Sverige. Hos oss får du både det engagerade bemötandet och det stora nätverkets bredd. Vi finns nära dig, är enkla att arbeta med och har all den specialistkunskap du behöver.

Inom LR Revision & Redovisning finns auktoriserade och godkända revisorer, auktoriserade redovisningskonsulter, auktoriserade lönekonsulter samt skatte- och företagsrådgivare. Hos oss möts du av kompetens och engagemang och får råd och stöd i alla frågor som rör ditt företagande.

Varje delägarbyrå har dessutom en ingående kunskap om och förståelse för hur det är att driva ett mindre företag. Läs mer på vår webb www.lr-revision.se. Där hittar du också enkelt kontaktuppgifter till ditt lokala kontor.
Nolér Revision AB
Mastgatan 2, Kumla
Postadress: Box 1, 692 21 Kumla
info@nolerrevision.se

Baskonsult
Kungsgatan 36 Lindesberg
Postadress: Box 6, 711 21 Lindesberg
info@baskonsult.se

Du får detta nyhetsbrev då du är kund hos oss, anmält att du vill ha nyhetsbrev eller
visat intresse för våra tjänster.
Email Marketing Powered by MailPoet